คิ้วที่เหมาะสำหรับคนรูปหน้าสี่เหลี่ยม

pic2The best brows for a SQUARE shaped face

คิ้วที่เหมาะสำหรับคนรูปหน้าสี่เหลี่ยม

รูปหน้าสี่เหลี่ยมเป็นรูปหน้าที่สามารถสังเกตความโดเด่นได้ที่ช่วงกราม จะเห็นกระดูกช่วงกรามโดดเด่นเห็นชัด คางปาด แม้ว่าจะมองเห็นช่วงปลายคางแต่กรามเหลี่ยมก็ดึงดูดสายตาเห็นเด่นชัดมากกว่า เพราะบางคนก็มีรูปหน้าอื่นแต่ก็มีกรามเหลี่ยมได้แต่ความเด่นชัดจะไม่เท่าคนที่มีรูปหน้าเหลี่ยม

สังเกตว่าความกว้างของหน้าผาก โหนกแก้ม และช่วงกรามจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาก บางคนก็จะโหนกแก้มเด่น

หน้ารูปสี่เหลี่ยมจะดูแข็งเพราะช่วงกรามและช่วงโหนกแก้มการออกแบบคิ้วต้องออกแบบให้ลดความแข็งของใบหน้าให้หน้าดูเพิ่มมิตินุ่มนวลขึ้นมา

Square-Shaped-Face-makeup

ทรงคิ้วที่เหมาะกับคนรูปหน้าสี่เหลี่ยม :

คิ้วทรงกิ่งโค้ง คือเป็นคิ้วที่ไม่โค้งไปซะทีเดียว แต่ใช้เส้นโค้งเป็นหลักเริ่มตั้งแต่หัวคิ้วที่วาดโดยใช้เส้นโค้งไม่เขียนเป็นเส้นตรง เพิ่มความเป็นมิติเพื่อทำให้หน้าดูยาวขึ้นด้วยการเพิ่มจุดโก่งให้เห็นเด่นชัด แต่มุมโก่งต้องเขียนให้มน ดูซอฟท์จรดไปจนถึงปลายคิ้ว

Square-Faces Jolies-eyebrow-style

ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม :

สัดส่วนของใบหน้าจะมีความกว้างและของหน้าผาก โหนกแก้ม และกรามเกือบจะเท่ากันทั้งใบหน้า กรามเห็นชัดโดดเด่น

การแก้ไขใบหน้า :

แก้ไขโดยการทำให้ใบหน้าดูนุ่มนวลลง ลดความแข็งของใบหน้าที่เป็นสี่เหลี่ยมด้วยการใช้เส้นโค้งและจุดโก่งที่เป็นมุมมน

คิ้วโก่งจะช่วยทำให้ใบหน้าดูมีสัดส่วนที่ยาวขึ้น และเส้นโค้งมน จะทำให้ใบหน้าดูไม่แข็ง ใบหน้ามีมิติมากขึ้น

rectangle-shaped-face** รูปหน้าเหลี่ยมห้ามเขียนคิ้วที่เป็นมุมเหลี่ยมๆ ใช้เส้นที่ตรง หรือวาดคิ้วเป็นทรงตรง เพราะจะทำให้ใบหน้าดูแข็งขึ้นไปอีก คิ้วตรงจะทำให้หน้าดูสั้น ทั้งหมดนั้นไม่เหมาะกับรูปหน้าสี่เหลี่ยม

ออกแบบคิ้ว แก้ไขทรงคิ้ว

Advertisements